ENTREPRENAD

Gustafsson & Son Byggnads AB utför entreprenader för fastighetsbolag och stockholmsstads bolag samt statligaverk.

 

Beställarna och vi ser oss gärna som deltagande redan under projekteringsstadiet, där vi är med och framför våra synpunkter och idéer, för att redan under ett tidigt skede få en god helhetsbild över det framväxande projektet, något som visat sig framgångsrikt för att eliminera hinder och eventuella problem.

gson-entreprenad

Vi tillsätter en projektgrupp för varje enskilt större uppdrag. Projektgruppens uppdrag är att styra projektet, samt rapportera till beställaren avseende ekonomi, tider, inköp. Denna projektgrupp arbetar oftast på platskontoret på plats tills det att uppdraget är slutfört. Vi tillsätter även en egen projektgrupp med konsulter för installation, arkitekt och konstruktörer, samt att företaget har en behörig kvalitetsansvarig.

 

Entreprenadavdelningen är mycket uppskattad av våra återkommande beställare, som sett sina framgångsrika projekt växa fram under vår regi.

gson-entreprenad-2