Om företaget

Gustafsson & Son Byggnads AB är din byggpartner för general- och totalentreprenader. Vi arbetar med renovering av fastigheter, marknadsanpassningar samt nyproduktion och samordnar arbetet hela vägen från ritningsstadiet till färdig produkt.

Gustafsson & Son grundades 1969 av Mikael Gustafsson och har mångårig erfarenhet av byggprojekt. Andra generationens Gustafsson – Alexander – har tagit vid och utvecklat företaget till en totalleverantör av bygg- och installationstjänster med etablerade kunder inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor.

Om företaget

Kvalitet och miljö

Vi använder oss av kvalitets och miljöplaner enligt branschnormerna. Vi är dessutom miljö och kvalitetscertifierade enligt BF9K. Nedan följer våra huvudpunkter ur miljö- och kvalitetsperspektiv. Företagets KMA-Policy går att få vid förfrågan till Alexander Gustafsson

Kvalitetsplan – Huvudpunkter
Uppdragsbeskrivning
Planering
Bemanning
Erfodring: utrustning och material
Kontrollpunkter
Uppföljning
Rapportering till kund

Miljöplan – Huvudpunkter
Buller och vibrationer
Utsläpp till luft
Utsläpp till mark
Avfall